Press "Enter" to skip to content

Sådan finder du en passende væske til din e-cigaret

0

Når man har en e-cigaret, er det meget vigtigt også at være i besiddelse af noget påfyldningsvæske – også kaldt e-væske, da dette er kilden til den damp, man indånder ved aktivering af e-cigaretten. Dermed er væsken også meget vigtig for, hvilke smagsoplevelser man får, når man inhalerer dampen fra sin e-cigaret. Dernæst vil væsken også være afgørende for nikotinindholdet i den indåndede damp, og derfor er der flere forskellige ting, der kan være fordelagtige at overveje, inden man køber væsker hjem til sin e-cigaret. Men først og fremmest kan det være en fordel at overveje, hvor meget e-væske man har brug for, og dette skal naturligvis afstemmes med, hvor meget man damper i løbet af dagen. Benytter man e-cigaretten ofte, kan det være en fordel at erhverve sig et større parti hjem ad gangen, mens det ligeledes kan svare sig at erhverve sig nogle flasker med et større indhold.

Et væld af forskellige smagsvarianter

Udover overvejelserne i forhold til mængden af nikotin kan det også være en fordel at overveje, hvilke forskellige smagstyper man ønsker at opleve, når man ryger sin e-cigaret. Det forholder sig nemlig således, at den smag, der er i væsken også vil være den smag, man i sine smagsløg oplever i forbindelse med indåndingen. Der findes væsker med mange forskellige smage, hvilket eksempelvis er gældende for jordbær, vanilje, cola, kakao, banan, kirsebær og sågar også tobak. Der findes også mange flere og andre typer af smage end disse nævnte, hvorfor det med al sandsynlighed bør være muligt at finde sig nogle smage, man virkelig synes om og bliver glad for. Derved kan man måske også prøve at bevæge sig ud i nogle smagsvarianter, man ikke har prøvet før og derved udvide sin horisont, hvis dette skulle være ønskeligt.

Mængden af nikotin kan variere fra væske til væske

Sidst men ikke mindst skal det også nævnes, at der findes forskellige nikotinindhold i de forskellige varianter, og dette skal naturligvis afstemmes med det behov, man end måtte have hertil. Er man meget vant til at ryge og derved har et stort behov for nikotin, kan det være en fordel at erhverve sig en væske, der har en forholdsvis høj koncentration af nikotin, således man får behovet opfyldt. Ønsker man at foretage sig en eliminering af nikotintrangen, kan man vælge nogle høje nikotinindhold passende til nuværende behov indledningsvist, hvorefter man så småt kan begynde at skrue ned. Via. denne metode kan man være heldig at være fri af nikotintrangen på sigt, såfremt dette måtte være et mål. Har man ikke et behov for nikotin, er det også en mulighed at erhverve sig væsker helt uden nikotin. Find et bredt udvalg af e-væsker på elekcig.dk.

Comments are closed.